Diplom

Dato: 1371-08-05


Nettsider
Diplom datert 1371, 5. august. Kinsarvik, Hordaland. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 33.


Signatur: ubb-diplom-0050


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Eilif Brynjulfssøn vedgår å ha solgt til Sigurd Ormssøn 10 månedsmatsbol Loftus i Ullensvangs sogn i Hardanger, med unntagelse av havn, for 44 kyrlag, hvorav 31 er betalt i gode varer, mens resten skal være betalt til St. Hansdag.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Relatert til: Eilif Brynjulfssøn, Sigurd Ormssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 80 mm
  • 250 mm
  • God
  • Pergament, 1 seglrem uten segl.

comments powered by Disqus