Diplom

Dato: 1380-07-10


Nettsider
Diplom datert 1380 ell. 1381, 10. juli. Ullensvang (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 519


Signatur: ubb-diplom-0053Gå til side:

Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til et bordtags vedlikehold.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus