Diplom

Dato: 1380-07-10


Nettsider
Diplom datert 1380 ell. 1381, 10. juli. Ullensvang (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 519


Signatur: ubb-diplom-0053Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til et bordtags vedlikehold.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus