Diplom

Dato: 1382-06-26


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1382, 26. juni. Audnargard (Bergen). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 165.


Signatur: ubb-diplom-0054Gå til enkeltside for nedlasting:

Gaut Vidarsson og Åsodd Knarrarson kunngjør og bevitner en gardhandel. Torstein Torbjørnsson og kona hans Magnhild har solgt til Herman Surhagen to mannsverk i Skjølingstad i Torvastad, i bytte med halve Reve i Kleppe (Bore), og et mellomlegg på 11 forngilde merker. Kjøpet var tidligere stadfestet også av Bratt Bergulsson. Fogden til drottseten Ogmund Finnsson.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Eiendomstransaksjon

Relatert til: Ogmund Finnsson, Torstein Torbjørnsson, Herman Surhagen, Magnhild, Åsodd Knarrarson, Gaut Vidarsson, Bratt Bergulsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papiravskrift fra ca. 1830, ved major Nils Griis Alstrup Dahl. Originalen er visstnok i privateie i Oslo. Se brev fra Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt av 18. februar 1969, med negativ fotostatkopi av originalen (vedlagt). Vår avskrift er overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 63). Utrykt (1069)

comments powered by Disqus