Diplom

Laget mellom 1399-01-01 og 1499-12-31


Nettsider
Diplom datert 1400 (ca.) Hamar? (Hedemark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 228.


Signatur: ubb-diplom-0062Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendom, Gård, Diplomer, Leieforhold, Biskop, 1400-tallet

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus