Diplom

Dato: 1401-07-08


Nettsider
Diplom datert 1401, 8. juli. Leikanger (Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 719.


Signatur: ubb-diplom-0063Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn kunngjør, at Olaf Bårdssøn og Erling Bjarnessøn solgte til Ivar Sigurdssøn 8 ½ månedsbol i gården Vivilstad i Fardal (i Sogn).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Erling Bjarnessøn, Olaf Bårdssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 83 mm
  • 183 mm
  • God
  • Pergament. 1 seglrem, men alle segl mangler.

comments powered by Disqus