Diplom

Dato: 1403-02-15Signatur: ubb-diplom-0065


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør at de var til stede på Rolid, ”j Ringissakers sogn j Redale”, da Sigrid Sigurdsdotter solgte til kannik Guttorm Ogmundsson sin part av gården Hjelle i Aurdal (Valdres).

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Guttorm Ogmundsson, Sigrid Sigurdsdotter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 100 mm
  • 210 mm
  • God
  • Pergament. 2. og 4. segl bevart, pluss 2 seglremmer til 1. segl. Seglremmer skåret av et annet brev. Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 17. februar – Ringsaker. De to brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt.
  • Redalen i Biri hørte inntil 1831 til Ringsakers prestegjeld.

comments powered by Disqus