Diplom

Dato: 1403-02-17


Nettsider
Diplom datert 1403, 17. februar. Ringsaker (Hedmark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 730.


Signatur: ubb-diplom-0066Gå til enkeltside for nedlasting:

Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 16. februar. De to nevnte brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt.To menn kunngjør at Sigrid Sigurdsdatter mottok av Sira Guttorm kjøpesummen for gårdspartene nevnt i brev 1403, 16. februar (Rolid i Biri).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Salg, 1400-tallet

Relatert til: Sigrid Sigurdsdotter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 215 mm
  • 68 mm
  • God
  • Pergament, 1segl henger ved.

comments powered by Disqus