Diplom

Dato: 1404-03-02


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1404, 2. mars. Heggen (Modum, Buskerud). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 199.


Signatur: ubb-diplom-0068Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent, at Tord Eivindssøn og hans forlovede Elin Toresdatter solgte en halv markbol i Nordre Hval, Heggen i Modum, med alle rettigheter til Eivind Ljotssøn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Landskyld, 1400-tallet

Relatert til: Elin Toresdatter, Tord Eivindssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Svært god
  • Avskrift av originalen i Det norske riksarkiv.

comments powered by Disqus