Diplom

Dato: 1406-03-01


Nettsider
Diplom datert 1406, 1. mars. Uten sted, Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr.757


Signatur: ubb-diplom-0070Gå til enkeltside for nedlasting:

Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø, Solvorn i Sogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Relatert til: Torstein Halvardssøn, Bård Jonssøn, Øysstein Tollefssøn, Ingeborg Trondsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 660 mm
  • 255 mm
  • Pergament, 2 segl.

comments powered by Disqus