Diplom

Dato: 1409-06-21


Nettsider
Diplom datert 1409, 21. juni. Uten sted, Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr.776


Signatur: ubb-diplom-0072


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre menn kunngjør, at Toorgils Erikssøn gjør kjent for dem at han hadde solgt til Eilif Arnfinssøn to månedsmatsbol i Orms jord i Eye i Ryggjar sogn, Aurland i Sogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Eilif Arnfinssøn, Toorgils Erikssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 segl henger på.

comments powered by Disqus