Diplom

Dato: 1410-05-16


Nettsider
Diplom datert 1410, 16. mai. Onarheim (Kvam, Hordaland), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4 Nr. 781


Signatur: ubb-diplom-0075


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Gudrid Halbjørnsdatter selger til Bård Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i gården Gjørvingaseter i Vikør sogn i Hardanger

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Bård Sigurdssøn, Gudrid Halbjørnsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 91 mm
  • 194 mm
  • God
  • Pergament, 4 seglremmer uten segl.. Et brev av 18.2.1963 og en klisje er vedlagt.

comments powered by Disqus