Diplom

Dato: 1411-04-29


Nettsider
Diplom datert 1411, 29. april. Tunål (Stryn, Sogn og Fjordane), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr.784


Signatur: ubb-diplom-0077


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Eirik Lodingssøn og hans kone Inga selger til Jon Skeggessøn 7 løpsbol i gården Øvre Ås i Flets sogn i Arnefjord i Sogn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Laupsleie

Relatert til: Jon Skeggessøn, Eirik Lodingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 88 mm
  • 246 mm
  • God
  • Pergament, 3. og 4. segl er bevart.

comments powered by Disqus