Diplom

Dato: 1413-12-06


Nettsider
Diplom datert 1413, 6. desember. Gimsøy kloster (Skien), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1 Nr. 639
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01


Signatur: ubb-diplom-0081


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Helga, abbedisse på Gimsøy og konventsøstrene gir fru Ingeborg Erlingsdatter kvittering for hennes ombud med klostrets jordedgods «j Nordlandum», som hun har gjort regnskap for.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kloster, Diplomer, Klostervesen, Jordegods, 1400-tallet, Ombud

Relatert til: Ingeborg Erlingsdatter, Helga

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter original i Det Danske Geheimearkiv.

comments powered by Disqus