Diplom

Dato: 1413-12-06


Nettsider
Diplom datert 1413, 6. desember. Gimsøy kloster (Skien), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1 Nr. 639


Signatur: ubb-diplom-0081


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Helga, abbedisse på Gimsøy og konventsøstrene gir fru Ingeborg Erlingsdatter kvittering for hennes ombud med klostrets jordedgods «j Nordlandum», som hun har gjort regnskap for.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Klostervesen, Kloster, Middelalderen, Jordegods, 1400-tallet, Ombud

Relatert til: Ingeborg Erlingsdatter, Helga

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter original i Det Danske Geheimearkiv.

comments powered by Disqus