Diplom

Dato: 1415-10-10


Nettsider
Diplom datert 1415, 10. oktober. Måge (Ullensvang, Hordaland), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 800


Signatur: ubb-diplom-0084


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm Isakssøn i Hardanger.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kunngjøring, Diplomer, Forlik, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Relatert til: Orm Isakssøn, Viking Ormsøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 101 mm
  • 220 mm
  • God
  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus