Diplom

Laget mellom 1417-01-01 og 1417-12-31


Nettsider
Diplom datert 1417, dato mangler. Fimreite (Sogndal, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 278


Signatur: ubb-diplom-0086Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus