Diplom

Dato: 1424-03-19


Nettsider
Diplom datert 1424, 19. mars, Raustad (Vinger, Hedemark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 270


Signatur: ubb-diplom-0092


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To lagrettemenn kunngjør, at Hallvard Pålssøn solgte til Hallvard Tordssøn sin del i Berge sogn i Solør samt sine fordringer på Østre Hokkås, som Joar Gudthormssøn hadde hevdet, samt at han innkasserte betalingen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus