Diplom

Dato: 1424-03-19


Nettsider
Diplom datert 1424, 19. mars, Raustad (Vinger, Hedemark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 270


Signatur: ubb-diplom-0092


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To lagrettemenn kunngjør, at Hallvard Pålssøn solgte til Hallvard Tordssøn sin del i Berge sogn i Solør samt sine fordringer på Østre Hokkås, som Joar Gudthormssøn hadde hevdet, samt at han innkasserte betalingen.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Kunngjøring, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus