Diplom

Dato: 1425-07-22


Nettsider
Diplom datert 22. juli 1425. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 424


Signatur: ubb-diplom-0095


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Torkel Eirikssøn selger til Eilif Gunnarssøn hele gården Håland i Grindheim sogn for 5 merker gull.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Torkel Eirikssøn, Eilif Gunnarssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 1. og 3. segl henger på, seglremmer til 2. segl.

comments powered by Disqus