Diplom

Dato: 1431-09-20


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 20. september 1431.Tønsberg (Vestfold) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.2. Nr. 707


Signatur: ubb-diplom-0102


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Avskrift etter originalen i Det norske riksarkiv. Avskrevet av C. Lange 8.7.1845 etter originalen som dengang lå i Det Danske Geheimarkiv.

Olaf, abbed i Tønsberg, og Sigurd Sjofarssøn, lagmann i Tønsberg, kunngjør sammen med to andre menn et arveskifte mellom Rolf Torbjørnssøn og Tord Olafssøn etter Rolfs bror Skog, der Rolf fikk gårdene Hasle og Sverstad i Sandar og Tord fikk Aker og Eldre i Sem.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Eiendom, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Relatert til: Sigurd Sjofarssøn, Rolf Torbjørnssøn, Skog Torbjørnssøn, Tord Olafssøn, Olaf (Abbed i Tønsberg 1431)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift etter originalen i Det norske riksarkiv

comments powered by Disqus