Diplom

Dato: 1442-05-09


Nettsider
Diplom datert 1442, 9. mai. Haugen (Jondal, Hordaland. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 884


Signatur: ubb-diplom-0112


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Seks lagrettemenn i Hardanger tilkjenner, som valgte voldgiftsmenn, Orm Trondssøn en tomt i gården Torljotsvik i Samland herred, Jondal i Hardanger. Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Voldgift

Relatert til: Orm Trondssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 4. og 6. og deler av 1. segl vedhenger, seglremmer til 2. og 3. segl.

comments powered by Disqus