Diplom

Dato: 1446-05-30


Nettsider
Diplom datert 1446, 30. mai. Skjold (Etne, Hordaland).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 434


Signatur: ubb-diplom-0118


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn bevitner at Salmundur på Vinje i Gringheim (Etne) i 1430 (?) har framlagt kjøebrev for sine gardparter i Vinje. Brevet er skrevet ”a skilde” (Skjold i Etne) ”a manadaghen nestan efter helghaporsdagh (30. mai) Anno Domini Mcdxlvi”.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Eiendom, Gård, Diplomer, 1400-tallet, Lagmenn, Eiendomsdokument

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 3 seglremmer, men ingen segl bevart.

comments powered by Disqus