Diplom

Dato: 1446-10-18Signatur: ubb-diplom-0119


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lagmannen Jon Olason, fire rådmenn og en lagrettemann dømmer i en sak mot Askjell Gunnarsson fra Kinsarvik. Han er stevnet for å ha grepet og lagt hand på (?) Odd Torfinsson, som hadde fått kongens landsvist for et manndrap han før hadde gjort. I retten møter på den ene sida Torleiv Oddson, sønn til den døde Odd Torfinnsson, og på den ande Askjell Gunnarsson og Tormod Eilivsson, sønnensønn til den drepte. Retten finner at Odd Torfinnsson ble grepet fordi han ikke hadde rettet seg etter den dom han fikk, og ikke betalt de bøter han var forpliktet til. Askjell og Tormod og alle som hjalp dem dømmer derfor fri og sakssløse. Askjell Gunnarsson blir tilkjent sakskostnader. Papiravskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl, fra ca. 1830. Vedlagt: oversettelse og Anmærkninger ved prost Nils Griis Alstrup Dahl (hans fetter), samt moderne avskrift. Overført fra Manuskriptsamlingen (Ms 67 b 65).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Rettssak, Drap, Dom, 1400-tallet

Relatert til: Niels Griis Alstrup Dahl, Askjell Gunnarsson, Tormod Eilivsson, Torleiv Oddson, Odd Torfinsson, Jon Olason

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papiravskrift

comments powered by Disqus