Diplom

Dato: 1452-06-24


Nettsider
Diplom datert 1452, 24. juni. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 928


Signatur: ubb-diplom-0129


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Kongens hirdmann Englike Jenssøn og tre lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Holte Toressøn med sine barns samtykke pantsatte til hustru Gudrun Jonsdatter for 8 mark gull 18 løper i Oma i Strandebarm i Sunnhordaland. Avskrift av originalen og oversettelse av N.A. Dahl er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, 1400-tallet, Pant

Relatert til: Englike Jenssøn, Gudrun Jonsdatter, Holte Toressøn, Segl 4 på diplom datert 1452, 24. juni. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 2. og 4. segl henger på.

comments powered by Disqus