Diplom

Dato: 1454-05-18


Nettsider
Diplom datert 1454, 18. mai. Oa (Vikebygd, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 934


Signatur: ubb-diplom-0131


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn kunngjør, at Herborg Gudleifsdatter solgte til sin søster Sigrid og dennes mann Gudleik Bårdssøn deler av gårdene Lund og Tveite på Stord, Sunnhordaland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalderen, Eiendom, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Gudleik Bårdssøn, Herborg Gudleifsdatter, Sigrid Gudleifsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene mangler, men remmer til 1 segl.

comments powered by Disqus