Diplom

Dato: 1455-12-13


Nettsider
Diplom datert 1455, 13. desember. Suldal (Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 550


Signatur: ubb-diplom-0136


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Eilig Jønssøn vedgår at han har solgt til Sira Trond Ketilssøn, prest i Sudal og korsbror i Stavanger, 3 ½ månedsmatsbol i Vashus, et spannsbol i Ritland (lagerhus) og en fjerdedel i Videid i Vinje sogn i Sudal, og at han har mottatt betaling for dette. Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt samt oversettelse av brevene av 1520 og 1523.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Spannbol

Relatert til: Sira Trond Ketilssøn, Eilig Jønssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus