Diplom

Dato: 1457-02-25


Nettsider
Diplom datert 1457,25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 939


Signatur: ubb-diplom-0138


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

I dette diplomet fra Strandebarm, datert 25. februar 1457, bekrefter odelskvinnen Ragna Sigurdsdatter, at slektningen Torgils skal arve hennes andeler i gården Øvre Berven i Ullensvang «med alle de ting og eiendeler, egn og odel som til deres jord ligger eller har lagt fra før og fremtidig utenfor gårds og innenfor ...”

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Torgils Vikingssøn, Ragna Sigurdsdatter, Segl 1 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland), Segl 2 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland), Segl 3 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 150 mm
  • 259 mm
  • Pergament, 3 av 4 segl henger på.

comments powered by Disqus