Diplom

Dato: 1457-02-25


Nettsider
Diplom datert 1457,25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 939


Signatur: ubb-diplom-0138


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn kunngjør, at hustru Ragna Sigurdsdatter gjorde kjent for dem at hun hadde gitt sin frende Torgils Vikingssøn 6 månedsmats og et spanns bol i gården Øvre Berven i Ullensvang i Hardanger.
Holcks gave og hans oversettelse er vedlagt sammen med en maskinskrevet avskrift.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 939.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Torgils Vikingssøn, Ragna Sigurdsdatter, Segl 1 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland), Segl 2 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland), Segl 3 på diplom datert 1457, 25.februar. Berge (Strandebarm, Hordaland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 av 4 segl henger på.

comments powered by Disqus