Diplom

Dato: 1458-04-05


Nettsider
Diplom datert 1458, 5. april. Haga ,(Høyland, Rogaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 332


Signatur: ubb-diplom-0139


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Seks lagrettemenn kunngjør, at Torkjel Gunnarsønn, Asleif Helgessøn og Nikolas Torsteinssøn på sin hustru Gudrun Helgesdatters vegne solgte til Torgeir Hallvardssøn (på Haga) kvernstøet, som ligger nærmest Lutsi (det annet har han med deres samtykke). I betaling mottok de 7 mark. Datert Lutsi 8. april 1605: se under denne dato.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Torgeir Hallvardssøn, Torkjel Gunnarssøn, Nikolas Torsteinssøn, Gudrun Helgesdatter, Asleif Helgessøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Etter vidisse på pergament.

comments powered by Disqus