Diplom

Laget mellom 1459-01-01 og 1459-12-31


Nettsider
Diplom datert 1459, uten dag. Gjøastein (Voss, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 503


Signatur: ubb-diplom-0141


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

To lagrettemenn på Voss kunngjør at Anbjørn Holdolfsson og Bynning Kallason solgte til Torstein Einarsson 7 månedsmatsbol ”a huarmom” (Kvarme?) ”i qui tune er aarhus heiter er ligger i borgstrans attunge”, og Hallvard Ellingsson 2 månedsmatsbol i samme tun til den samme. Etter en avskrift (med oversettelse) fra 1820-30-årene, ved major Niels Alstrup Dahl, ”afskrevet efter Original Documentet, der opbevares hos Oberstleutnant Holck”. Diplomet synes ikke å ha fulgt med i Holcks gave til Bergen Museum, og originalen er nå ikke kjent (?). (Originalen fins i Luther College, Decorah, Iowa) Kvarme og Århus finnes nå ikke som gardsnavn på Voss; men jfr. Kvarme i Vossestrand (gnr. 54-55). Opplysningen om den bevarte originalen i brev fra Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, 18. juli 1968.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Hallvard Ellingsson, Torstein Einarsson, Bynning Kallason, Anbjørn Holdolfsson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus