Diplom

Dato: 1459-05-03


Nettsider
Diplom datert 1459, 3. mai. Vik (Jondal, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 499


Signatur: ubb-diplom-0142


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Sigurd Magnusson selger til sin frende Magnus Jonsson halvfemte månedsmatsbol i Vik i Jondal.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Magnus Jonsson, Sigurd Magnusson

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. 2 av 3 seglremmer bevart; levninger av segl på den ene.

comments powered by Disqus