Diplom


Nettsider
Diplom datert (1470-80) (Bergen). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.10. Nr. 255


Signatur: ubb-diplom-0155


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Et blad av en jordbok for Bergens bispedømme. Avskrift og oversettelse er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, Middelalderen, 1400-tallet, Jordebøker

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament.

comments powered by Disqus