Diplom

Dato: 1497-04-17


Nettsider
Diplom datert 1497, (4. mars) 17. april (sto oppført som 1495, 5. februar, som ovenfor samme dato). Torsnes (Hordaland), Jondal? Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 672


Signatur: ubb-diplom-0174


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Torsnes (Hordaland), Jondal? Biskop Gottskalk på Holar (Island) kunngjør at han har vært på Torsnes i Sunnhordaland i ombud for sin mor, Herborg Bårdsdatter, og sine brødre Peter og Guttorm herborg og Gyrid Bårdsdøtre, og deres etterkommere. Diverse gårder og gårdparter oppregnes. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”efter Original Documentet”. Avskriften er attestert av Christie: ”Copiens nøjagtige Overensstemmelse med Originalen bekræfter W.F.K. Christie”. Originalen er nå tapt (?). Vedlagt oversettelse ved Niels Alstrup Dahl, og en note av Christie om formen mazv”k = mannsverk. (sto oppført som 1495, 5. februar, som ovenfor samme dato).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendom, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, Arv, Biskop, 1400-tallet

Relatert til: Gyrid Bårdsdatter, Gottskálk grimmi Nikulásson, Peter Bårdssøn, Herborg Bårdsdatter, Guttorm Bårdssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus