Diplom

Dato: 1507-03-02


Nettsider
Diplom datert 1507, 2. mars. Tønsberg. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 1047


Signatur: ubb-diplom-0182


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lagmann Jon Jonssøn, byfogd Ingvar Olssøn og rådmann Lasse Jenssøn i Tønsberg gjør kjent at Jens Laurenssøn solgte til Åsmund Ågessøn og hans sønn Heming hver halvdel i Nordre Gautegård i St. Peters sogn i Tønsberg.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel

Relatert til: Lasse Jenssøn, Åsmund Ågessøn, Ingvar Olssøn, Jon Jonssøn, Heming Åsmundssøn, Jens Laurenssøn, Segl 1 på diplom datert 1507, 2. mars. Tønsberg, Segl 2 på diplom datert 1507, 2. mars. Tønsberg, Segl 3 på diplom datert 1507, 2. mars. Tønsberg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene henger på.

comments powered by Disqus