Diplom

Dato: 1508-07-18


Nettsider
Diplom datert (etter 1508, 18. juli) (Kjøbenhavn). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 473


Signatur: ubb-diplom-0185


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Hans` svar på ekrebiskop Gautes klage over at hertug Christian hadde fengslet biskop Karl i Hamar. Kongen svarer at biskopens sak vil bli tatt opp av hans dommere. Avskrift av major Niels G.A. Dahl. Originalen befinner seg i Det Danske Geheimarkiv.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, 1500-tallet, Diplomer, Bondeoppstand

Relatert til: Kong Hans av Danmark, Norge og Sverige, Gaute Ivarsson, Karl Jensson Skonk, Kong Christian II

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus