Diplom

Dato: 1513-05-26


Nettsider
Diplom datert 1513, 26. mai? Alstadhaug (Skogn, Nord Trøndelag). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.8. Nr. 480


Signatur: ubb-diplom-0189


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Morten Lassesøn og hans hustru Sigrid Gestdatter samt hennes bror Eystein Gestssøn bekrefter at de har solgt til broren og svogeren Amund Gestssøn deler av garden Hallan ved St. Egidius kirke i Værdal og at de har mottatt betaling for dette. Holcks gave. Litr. T.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel

Relatert til: Morten Lassesøn, Eystein Gestssøn, Amund Gestssøn, Sigrid Gestdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglremmer til 1. segl 2. (våpensegl) og 3. og 4. (bomerker) henger på.

comments powered by Disqus