Diplom

Dato: 1514-07-25


Nettsider
Diplom datert 1514, 25. juli. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.13. Nr. 175


Signatur: ubb-diplom-0191


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Kong Christian I tar Trondhjem domkapitel under sin beskyttelse, og stadfester de tidligere privilegier det har hatt når det gjelder folk og gods. Avskrevet av major Niels G.A. Dahl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Diplomer, Middelalderen, Kirkehistorie, Trondhjem domkirke

Relatert til: Kong Christian I

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus