Diplom

Dato: 1524-05-24


Nettsider
Diplom datert 1524, 24. mai. Deventer (Nederland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 692


Signatur: ubb-diplom-0196


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Rådet i Deventer skriver til oldermennene ved Kontoret i Bergen om en eiendom på nordsiden av St. Peters kirkegård i Bergen, som Deventer-borgeren Arnt ten Marssche hadde kjøpt av Marquart Lange.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel

Relatert til: Marquart Lange, Arnt ten Marssche

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, uten segl.

comments powered by Disqus