Diplom

Laget mellom 1536-01-01 og 1536-12-31Signatur: ubb-diplom-0207


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Dette brev er ikke fullstendig gjengitt, bare referert i utdrag i et defekt papirbrev (konsept?) fra ca. 1586: se denne dato.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Utdrag i defekt papirbrev.

comments powered by Disqus