Diplom

Dato: 1542-06-20Signatur: ubb-diplom-0215


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lagmann Mats Størssøn avgjør en sak mellom Mads Amundssøn og Lars Jonssøn om en laupsleie i ytre tun i Faleide, som Mads gjorde krav på, mens Lars godtgjorde at godset hadde tilhørt hans slekt i 4 generasjoner. Det skal fortsatt tilhøre Lars. - Brevet ble skrevet «paa Brendhe Almindelig» (: Brede allmenning) «thiisdaugh effter Butolphi». Papirvskrift, kopi av kopi. Foreleget er et dokument på skinn, skrevet og bevitnet 3. november 1609 av sorenskriveren i Nordfjord og tre lagrettemenn i Stryn. Her er brevet fra 1542 avskrevet etter et brev fra 20. juni 1575 (!) om samme sak. Etter skinnbrevet fra 1609 er vår avskrift utført av Jakob Aaland (omkring 1920)? Skinnbrevet var den gang hos bankkasserer A.H. Faleide, Invik. - Innlagt under 1609, 3. november.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Odelsrett, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Laupsleie

Relatert til: Mats Størssøn, Lars Jonssøn, Mads Amundssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papiravskrift, kopi av kopi.

comments powered by Disqus