Diplom

Dato: 1544-11-30


Nettsider
Diplom datert 1544, ca. 30. november, Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 757


Signatur: ubb-diplom-0219


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire rådmenn og en borger i Bergen gjør kjent. At de etter borgermesterens og rådets anmodning verdsatte Gertrud Bakerkones gård, som Halstein Jonssøn ville kjøpe, til 150 Bergergylder, men kjøpesummen ble derpå nedsatt til 100 Bergergylden grunnet opplysninger som Halstein hadde gitt. Sogneprest P.H. Hertzbergs gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Eiendom, Rettsvesen

Relatert til: Gertrud Bakerkone, Halstein Jonssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, alle 5 påtrykte segl er falt av.

comments powered by Disqus