Diplom

Dato: 1545-06-22


Nettsider
Diplom datert 1545, 22. juni. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 16. Nr.619


Signatur: ubb-diplom-0222


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Niels Berildsøn, befalingsmann på Bergenhus vepneren Trond Benkestokk og lagmann Mats Størssøn stadfester delingen av garden øvre Tveit i Standvik mellom svogrene (?) Anbjørn Arnesøn, Osmund Kjeldsøn og Ole Alfsøn, etter at Anbjørn hadde klaget over delingen. Etter avskriftn inntatt i en underrettsdom av 8. juni 1654 (se denne dato), avsagt av sorenskriver i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og tolv lagrettemenn, om grensene mellom de forskjellige eierne på Tveit. Kjøpt 1922 av Krüger, Sjørsand i Fusa.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Mats Størssøn, Ole Alfsøn, Trond Benkestokk, Osmund Kjeldsøn, Anbjørn Arnesøn, Niels Berildsøn, Christen Bertelsøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer


comments powered by Disqus