Diplom

Dato: 1545-06-24


Nettsider
Diplom datert 1545, 24. juni. Steinsviksholem (Nord-Trøndelag) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr.760


Signatur: ubb-diplom-0223


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Prosten på Strinda, Peter Audleifssøn tillater etter ordre fra høvedsmann Tord Rød på Steinsviksholm, at Østen i Saksvik kan gifte seg med en kvinne, som er beslektet med hans forrige hustru i fjerde ledd, da denne grad av slektskap ikke er forbudt ifølge kirkeordinansen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ekteskap, 1500-tallet, Diplomer, Kirkeordinans

Relatert til: Tord Rød, Peter Audleifssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglet mangler.

comments powered by Disqus