Diplom

Dato: 1552-08-28


Nettsider
Diplom datert 1552, 28. august (?).Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr 774


Signatur: ubb-diplom-0229


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Presten i Førde, Truls Laurssøn kunngjør, at Endrid Erlingssøn på Apneseter etter gudstjenesten fikk tre hederlige menns vitnesbyrd om at gården Insteinstad i Jølster var rette odel til Eindrids far. To skrevne bomerker er satt på diplomet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Odelsrett, Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Arv

Relatert til: Truls Laurssøn, Endrid Erlingssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Uten segl, men 2 seglremmer henger ved.

comments powered by Disqus