Diplom

Dato: 1554-06-20


Nettsider
Diplom datert 1555, 20 juni. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 13. Nr. 707


Signatur: ubb-diplom-0233


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Mats Størssøn, Bergens og Gulatings lagmann, tildømmer i henhold til framviste brev Siuord på Møkelbøe (Bødal i Loen) 8 månedsmatsbol i Møkelbø fra tre andre menn, i Breim og Olden, dersom disse ikke innen år og dag kan bevise sin rett til godset.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Leiekontrakt, Kjøp

Relatert til: Mats Størssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Etter vidisse på pergament.
  • Etter vidisse på pergament

comments powered by Disqus