Diplom

Dato: 1556-04-08


Nettsider
Diplom datert 1556, 8 april. Slidre (=Slidre sogn, V. Slidre, Oppland) Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 776.


Signatur: ubb-diplom-0235


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bjørn Olafssøn gjør kjent at han med sin hustrus samtykke har solgt til Sigurd Bårdssøn 14 løpsbol jord i Midtre Ljøsne, Tønjum i Lærdal, og at han har mottatt 36 lodd sølv i betaling for dette. Holcks gave. Litr. X.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Gårdsdrift

Relatert til: Bjørn Olafssøn, Sigurd Bårdssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. Alle 6 segl mangler, men remmer til 4 segl henger på.

comments powered by Disqus