Diplom

Dato: 1562-06-21Signatur: ubb-diplom-0249


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Erik Rosenkrantz`grunnbrev på ”die fünf öden Gründe”. Etter avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre: ”Dass dieses eine richtige Copia bezeuget C W Hoelstich Secret”. Avkrevet sammen med to grunnbrev av 18. oktober 1486 og 28. oktober 1562 (se disse datoer), samt en takstering av grunnleien fra ca. 1633. Fra Koren-Wibergs manuskripsamling. Trykt etter et annet forelegg (originalen?), i Chr. Koren-Wiberg: Det hanseatiske museums manuskriptsamling, Bergen 1926, s. 31-33. Jfr. også Yngvar Nielsen: Vedtægter og Dokumenter fra Det hanseatiske Kontor i Bergen (Videnskabs-Selskabet i Christiania, Forhandlinger, 1892:7), s. 33-34. Noen originalbrev synes ikke å være kjent.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Leiekontrakt, Grunnbrev, Husleie

Relatert til: Avskrift av et diplom som inneholder vidisse datert 1486, 18. oktober. Bergen., Avskrift av vidisse datert 1562, 28. oktober. Bergen., Dokument fra begynnelsen av 1700-tallet om “Die fünf öden Gründe”., Erik Rosenkrantz, Yngvar Nielsen, Christian Koren-Wiberg

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir fra begynnelsen av 18. århundre

comments powered by Disqus