Diplom

Dato: 1563-03-01


Nettsider
Diplom datert 1563, 1. mars. Vossevangen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 10. Nr. 761


Signatur: ubb-diplom-0256


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmann Styrker Anderssøn, underprost Laurits Erikssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør, at Torfinn og Mons Hallessønner stadfestet det makeskriftet som deres far Halle Monssøn hadde gjort med sin bror Peder Monssøn, da denne fikk 8 månedsmatsbol i Løyne og 4 månedsmatsbol i Upvitne, begge i Borstands otting i Vangens kirkesogn på Voss, et månedsmatsbol i Kjos og 3 månedsmatsbol i Lemme, begge i Vinje otting samme sted, mens Halle fikk 8 månedsmatsbol i Nesheim i Borgstrand otting og 4 ½ månedsmatsbol i Nedre Tun i Berge i Dyrvedals otting samt hans søster Stenvor 4 månedsmatsbol i Litlesaude i Vikja otting, alt i Vangens sogn på Voss; likeså stadfetstet brødrene deres fars salg av 3 månedsmatsbol i Lemme til Peder Monssøn

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Rettssak, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Månedsmatsbol

Relatert til: Styrker Anderssøn, Laurits Erikssøn, Halle Monssøn, Mons Hallessøn, Peder Monssøn, Torfinn Hallessøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. Alle segl mangler

comments powered by Disqus