Diplom

Dato: 1563-03-11


Nettsider
Diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 788


Signatur: ubb-diplom-0257


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Lensmannen, underprosten og ti edsvorne menn på Voss kunngjør at de etter Laurits Eilifssøns anmodning i mai og august 1562 ved Vossevangen kirke i folkets påhør ga ham en erklæring om hvilke odelsbrev han tidligere hadde eiet som bevis for sin betydelige odelsjord på Voss, arvet etter hans foreldre. Disse odelsbrev var brent sammen med hns gård Gefte for 1 ½ år siden. Ni av de ti menn kunngjør i fasten det følgende år et odelsskifte mellom Laurits Eilifssøn og hans slektning, etterkommere etter hans farfars søster, Anbjørg.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Relatert til: Laurits Eilifssøn, Segl 1 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 2 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 3 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 4 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 5 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 6 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 8 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 9 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 10 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 11 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Segl 12 på diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen (Voss, Hordaland), Diplom datert 1563, 11. mars. Vossevangen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 788

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament. Alle 12 segl henger på, men er utydelige

comments powered by Disqus