Diplom

Dato: 1564-09-29


Nettsider
Diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 791


Signatur: ubb-diplom-0261


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Thorbjørn Olssøn på Sandven, lensmann i Øystese skiprede i Hardanger, og fire lagrettemenn kunngjør, at Sigrid Siversdatter forlangte et odelsvitne av Olaf Pederssøn, som tidligere hadde bodd på Noreim i Vikøy, om hva hun eiet i denne gård, dertil svarte han, at han ikke visste annet enn at det tilkom henne i årlig landskyld to pund smør og to pund salt av Noreim og en halv fjerding av Skutlaberg, som var hennes salige mors odel etter sin morfar Anved på Noreim.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Arv

Relatert til: Thorbjørn Olssøn, Sigrid Siversdatter, Olaf Pederssøn, Segl 5 på diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland), Segl 6 på diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Vidisse på pergament, av 6 segl vedhenger de 2 siste

comments powered by Disqus