Diplom

Dato: 1564-09-29


Nettsider
Diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 791


Signatur: ubb-diplom-0261


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Thorbjørn Olssøn på Sandven, lensmann Bård Jonsson, og fire menn vedkjenner at de har hørt og sett en tidligere kunngjøring på et papirbrev. Dette papirbrevet dateres den 29. september 1564 i Vikør. På denne datoen var Torbjørn Olssøn lensmann i Øystese skiprede i Hardanger. Sammen med fire lagrettemenn kunngjør de at Sigrid Siversdatter forlangte et odelsvitne av Olaf Pederssøn, som tidligere hadde bodd på Noreim i Vikør og som bekreftet hva hun eide i denne gården. Dessuten svarte han at han ikke visste annet enn at det tilkom henne i årlig landskyld to pund smør og to pund salt av Noreim og en halv fjerding av Skutlaberg, som var hennes salige mors odel etter sin morfar Anved på Noreim. Vidissen ble laget mellom 29. september 1564 og før april 1618, da dokumentet ble lest ved en annen anledning (jfr notat på baksiden).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Rettssak, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv

Relatert til: Thorbjørn Olssøn, Sigrid Siversdatter, Olaf Pederssøn, Segl 5 på diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland), Segl 6 på diplom datert 1564, 29. september. Vikøy (Hordaland)

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 360 mm
  • 225 mm
  • God
  • Pergament. Av seks segl vedhenger de to siste.

comments powered by Disqus