Diplom

Dato: 1568-03-05


Nettsider
Diplom datert 1568, 5.mars. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 9. Nr. 797


Signatur: ubb-diplom-0267


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre adelsmenn, Jørgen Lykke til Overgaard, Bjørn Anderssøn til Stenalt, Christopher Walkendorf til Glorup, og tre lagmenn, Mats Størssøn i Bergen, Jon Simonssøn i Agder, Christopher Nilssøn i Stavanger, tildømmer hr. Hans Halvorssøn, sogneprest i Manger, etter gamle brev en jordeiendom Kvamme i Sæbø på Radøy, som Magne Beraas på Ragne Kvammes vegne gjorde fordring på i henhold til et makeskifte mellom hennes forfedre og hr. Heming Sigmundssøn, den gang sogneprest på Manger. Gitt av sogneprest Wolff. Vedlagt: avskrift fra det 19. århundre, ifølge påskrift utført av ”præsten Wolff”. .

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Relatert til: Mats Størssøn, Jon Simonssøn, Christopher Nilssøn, Christoffer Walkendorff, Ragne Kvamme, Hans Halvorssøn, Magne Beraas, Heming Sigmundssøn, Jørgen Lykke, Bjørn Anderssøn, Segl 3 på diplom datert 1568, 5.mars. Bergen, Segl 4 på diplom datert 1568, 5.mars. Bergen, Segl 5 på diplom datert 1568, 5.mars. Bergen, Segl 6 på diplom datert 1568, 5.mars. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Papir, 6 påtrykte segl hvorav 3 røde og 3 grønne

comments powered by Disqus