Diplom

Dato: 1568-09-02


Nettsider
Diplom datert 1568, 2.september. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B. 15. Nr 729


Signatur: ubb-diplom-0269


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Lensmann Christoffer Valkendorf, Norges rikes kansler Johan Venstermand, lagmann Mats Størssøn og borgermester i Bergen Anders Christierssøn stadfester laugsartiklene for gullsmedlauget i Bergen. Brevet ble beseglet av disse fire, samt på gullsmedenes vegne av ”forne Knudt” (Knut Goldschmidt), og Henrik Høyer.. Vedlagt to avskrifter fra 1820-30-årene: en utført av Niels Alstrup Dahl, den andre av riksarkivar Lange..

Dette dokumentet er knyttet til emnene Bergen, 1500-tallet, Diplomer, Guldsmedlauget

Relatert til: Christoffer Valkendorf, Johan Venstermand, Anders Christierssøn, Knut Goldschmidt, Henrik Høyer, Gullsmedlauget, Christian Christoph Andreas Lange, Mats Størssøn, Johan Wallace Hagelsteen Bøgh, Niels Alstrup Dahl, Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, Gullsmed

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Pergament, 6 par seglremmer, men ingen segl bevart

comments powered by Disqus