Diplom

Dato: 1618-06-10Signatur: ubb-diplom-0546


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Johannes Jonssøn på Haugen i Samland herred kunngjør, at Geirmund Halldorssøn på Indre Bu har på Eddi Lauridsdatters vegne innløst det pantsatte odelsgods, 6 merker smør, i odelsgods, og ett saueskinn hadde Torgil Torgilssøn på Ørdal tidligere pansatt hos ham. Sorenskriver Niels Riis i Hardanger og Tollef Brynildssøn på Samland vesegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1600-tallet, Diplomer

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle 3 segl mangler.

comments powered by Disqus